AEGIS 28-30 sierpnia 2015

Regulamin działu
- Watki o poszczególnych milsimach powinny zawierać kompleksowe i rzetelne informacje na temat imprezy.
- Informacje powinny być zredagowane w sposób, który ułatwi czytanie i zrozumienie treści posta.
- Wszelkie aktualne informacje, należy aktualizować również w pierwszym poście tematu.
- Zamieszczanie informacji o imprezach komercyjnych, TYLKO za zgodą administracji forum.
- Administratorzy zastrzegają sobie możliwość usunięcia informacji o wydarzeniach, które uznają za niezgodne z zasadami panującymi na tym forum. Usunięte imprezy zostaną opatrzone uzasadnieniem takiej decyzji.

AEGIS 28-30 sierpnia 2015

Postprzez Ojciec » 2015-06-30, 12:18

Opis imprezy

AEGIS – “Umbrea ab aquilone” - „Shadows from the North”

http://www.pretorians.pl/phpBB3/viewfor ... 81b773da5e

MILSIM 42h z wykorzystaniem replik airsoft’owych
Data: 28-30 sierpnia 2015r.

Start rozgrywki: Piątek 16:00 (wcześniejsza odprawa dla każdej ze stron osobno)
Koniec rozgrywki: Niedziela 10:00
Lokalizacja: Bukowno k. Dąbrowy Górniczej

Opłata: 100 zł od osoby (płatne do 09 sierpnia 2015r. na wskazany numer konta)
Opłata: 150 zł od osoby (płatne po 09 sierpnia 2015r. na wskazany numer konta

Zgłoszenia drużyn do Sił Rządowych AEGIS: awawinski@gmail.com
- proszę podawać nazwę drużyny oraz ilość zgłaszanych osób.

Zgłoszenia drużyn do SF: aegissf2015@gmail.com
- proszę podawać nazwę drużyny oraz ilość zgłaszanych osób, wraz o krótką prezentacją: doświadczenie (zaliczone szkolenia, kursy, udział w podobnych grach, wyposażenie: łączność, nokto, termo etc) w celu weryfikacji.

Osoby/Drużyna (maksymalnie 5 osób), które zdecydują się objąć dowodzenie stronami nie płacą za udział w grze.

Co zawiera cena:
- ubezpieczenie NNW
- wynajęcie pojazdów
- pirotechnika
- wykrywacze metalu oraz inne gadżety związane z grą
- generatory + paliwo
- pakiety medyczne
- wynajęcie miejsca odprawy
- identyfikatory
- organizacja imprezy


OPORD
Strefa MGRS: Meteo: komunikat METEO na briefingu przed misją


BEZPIECZEŃSTWO
Nadrzędnym wyznacznikiem jest bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek.

- Podstawowym obowiązkiem każdego Uczestnika manewrów jest dbałość o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania do osób nie będących uczestnikami manewrów (osób postronnych), zwierząt, pojazdów i wszelkiego sprzętu nie biorącego udziału w manewrach.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania do uczestników nie posiadających osłony oczu oraz oznaczonych jako trafione, ze statusem KIA.
- Podczas gry obowiązuje używanie osłon oczu, przynajmniej w postaci atestowanych gogli, lecz każdy uczestnik musi pamiętać, iż nie zapewniają one dostatecznej ochrony twarzy.
- Ze względu na zakaz strzelania do uczestników bez osłony oczu uczestnik bez takiej osłony gdy znajdzie się w sytuacji kontaktu z przeciwnikiem automatycznie uznany jest KIA.
- Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z gry osób pod wpływem substancji odurzających.
- Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać gwizdek sygnałowy i pomarańczową kamizelkę odblaskową. Sygnał gwizdka oznacza wołanie o pomoc. Manewry zostają przerwane, zaś uczestnicy słyszący sygnał zobowiązani są do udzielania pomocy osobie poszkodowanej.
Sygnał wzywania pomocy drogą radiową: TORA TORA TORA


Ograniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g)
- Przy replikach o mocy powyżej 450 fps można strzelać tylko ogniem pojedynczym
- Maksymalna moc repliki podczas gry - 600 fps - Na dystansach bliskich nie strzelamy z replik, których prędkość wylotowa na kulkach 0.20 wynosi 400-450 fps’ów.
W miarę możliwości, należy strzelać w tułów. Trafienie można równie dobrze zasygnalizować, mówiąc danej osobie „Dostałeś”.


STRONY KONFLIKTU:
Siły regularne - Państwo Bałucji
Jednostki SF „Shadows” – Państwo Nazew
Ludność miejscowa (rola LARP’owa z elementami airsoft)


TŁO KONFLIKTU:
Siły regularne - Państwo Bałucji. Dokonują dyslokacji wyrzutni rakiet SCUD w przygranicznym regionie zagrażając zniszczeniem strategicznych przepraw w oraz ostrzałem miast państwa Nazew.
Jednostki specjalne „Shadows” – infiltrują teren państwa Bałucji w celu rozpoznania ruchów wojsk przeciwnika i ustalenia miejsca lokacji wyrzutni.
Ludność miejscowa – W większości jest to ludność pochodzenia nazewskiego zamieszkująca pogranicze. Ludność jak jak to ludność zajmuje się czym popadnie by przetrwać w trudnych czasach


WYKONANIE MISJI – CONOPS
Zgodnie z dostarczonymi przez Organizatora zadaniami, regulaminem gry i zdrowym rozsądkiem. W przeważającej mierze leży w gestii uczestników określenie sposobów i czasu wykonania powierzonych zadań.


TROCHĘ MECHANIKI GRY
Nadrzędnym wyznacznikiem jest bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek. Poza tym obowiązują Karty Ran systemu CCS i konwencje genewskie.
Każdy z uczestników powinien posiadać przedmioty off game:
- identyfikator (umieszczony w widocznym miejscu)
- telefon komórkowy (można zażądać ujawnienia treści związanych z grą)
- gwizdek
- pakiet medyczny
– Medipack
- czerwone światło pulsacyjne
- pomarańczowa kamizelka odblaskowa (inne kolory zastrzeżone są dla organizatorów)
Każdy gracz zobowiązany jest do noszenia oznaczeń dostarczonych przez organizatora.


TELEFONY GSM
Zabrania się używania telefonów GSM jako środków łączności ale można wykorzystywać je jako urządzenia nawigacyjne. Oczywiście w sprawach bezpieczeństwa to ograniczenie nie obowiązuje.


POJAZDY IN-GAME
Pełną odpowiedzialność z bezpieczeństwo graczy w związku z użyciem pojazdu ponosi kierowca pojazdu. Jest również sędzią decydującym o tym czy pojazd został trafiony i zniszczony.
- Do pojazdu, z pojazdu ani za osłony pojazdu nie można strzelać. Pojazd służy tylko do transportu. Wyjątkiem jest strzał z RPG, odpowiednią amunicją którym można zniszczyć pojazd. Należy tak strzelać by kierowca mógł zauważyć trafienie.
- Pojazd może poruszać się tylko drogami.
- Do pojazdu może wejść nie więcej niż 7 graczy (decyduje kierowca).
- Każdy pojazd ma limit przejazdów na całą grę (limity podamy później).
Zniszczony pojazd kierowca oznacza emblematem zniszczony po czym wraca do bazy gdzie czeka 4 godziny. Gracze jadący tym pojazdem przechodzą w stan KIA.

Państwo Bałucji - do dyspozycji od organizatora dostaje pojazdy in-game. Może również zgłosić przed grą chęć wykorzystania własnych pojazdów. Organizator decyduje czy i w jakiej ilości dopuści takie pojazdy do gry.

Jednostki specjalne „Shadows” dysponują jednym autem zapewnionym przez Organizatora. Pojazd ten spełnia funkcje transportowe i MEDEVAC.

Ludność miejscowa – ilość pojazdów nieznana.
Pojazdy in-game będą specjalnie oznakowane.


NISZCZENIE POJAZDÓW
Atakować oraz zniszczyć pojazd można tylko przy pomocy broni dostarczonej przez organizatora gry (RPG, IED).


SYSTEM WYRZUTNI SCUD
Państwo Bałucji - Do budowy zespołu wyrzutni SCUD-B zostaną użyte stacjonarne wyrzutnie flar oraz system telefonów polowych wraz z kablami w ilości zapewniającej stworzenie systemu plus pewna rezerwa sprzętu. Zadaniem będzie budowa kompleksu kilku wyrzutni wraz centrum kierowania ogniem (sygnały odpalające rakiety rozchodzą się po kablach).


SYSTEM TRAFIEŃ
Każdy uczestnik przed grą otrzymuje Medipack w którym znajduje się Karta Ran, opatrunek i czerwona chusta. Medipack należy otworzyć po otrzymaniu postrzału i postępować zgodnie z opisem na Karcie Ran. W tym czasie gracz nie może brać udziału w walce. Osoba nie posiadająca zestawu Medipack przechodzi w stan KIA. Zestawy Medipack będzie można uzupełnić w Bazach.
Dopuszczalne jest użycie hasła DOSTAŁEŚ w sytuacji gdy zaskoczymy przeciwnika z bardzo bliskiej odległości (mniej niż 5 m) w sposób jednoznacznie uniemożliwiający mu obronę. W takiej sytuacji deklaracja liczy się jako trafienie (patrz Zachowanie po otrzymaniu trafienia). Trafienie jedną serią
w daną część ciała liczone jest jako jedno trafienie Trafienie w replikę – eliminuje daną sztukę broni.
Nie można jej używać do czasu powrotu do punkty RESP.


KARTA RAN
Karta systemy CCS losowo umieszczona w Medipcaku na krócej znajduje się opis otrzymanej rany wraz z jej skutkami.


ZACHOWANIE PO OTRZYMANIU TRAFIENIA
Trafiony gracz krzyczy DOSTAŁEM i kładzie się na ziemi, otwiera swój Medipak, zaznacza miejsc trafienia czerwoną chustą, wpisuje dokładną godzinę otrzymania rany i działa wedle wskazówek umieszczonych na Karcie Ran.
Gracz do momentu opatrzenia przez Medyka nie bierze udziału w walce.
Jeśli na Karcie Ran jest status KIA gracz pozostaje na miejscu przez 30 minut (dozwolone jest transportowanie takiego gracza). Po upływie 30 minut gracz o statusie KIA nakłada pomarańczową kamizelkę (w nocy oznacza się czerwonym światłem) i może udać się do swojego miejsca RESP.


MEDYCY I OPATRYWANIE RAN
Medykiem może być każdy przeszkolony gracz (minimalne umiejętności to zaliczony kurs pierwszej pomocy). Niemniej doraźnej pomocy może udzielić każdy z graczy. Doraźna pomoc wydłuża o 30 minut czas na obniżenie statusu rany.
Medyk powinien być zaopatrzony w zestaw niezbędny do udzielenia pomocy rannemu. Należy rozpatrzyć Kartę Ran i udzielić pomocy zgodnie z rodzajem rany.
Ponowne trafienie rannego powoduje jego przejście status KIA.


WALKA WRĘCZ
Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma przemocy, walki czy zapasów. Wyeliminowanie przeciwnika w sposób kontaktowy następuje jedynie poprzez jego dotknięcie i wypowiedzenie słowa „zabity”/"jeniec"/”ogłuszony”.

„Ogłuszony” – ogłuszony gracz jest wyłączony z jakichkolwiek działań związanych z grą na 15 minut. Nie może brać udziału w walce, ani się komunikować. „Ogłuszonego” można przeszukać, wziąć do niewoli, zadeklarować „zabity”, lub pozostawić na miejscu. Po upływie 15 minut „ogłuszony” gracz wraca do gry. Zabity za pomocą „silent kill’a” ma status KIA.


JEŃCY
Jeńca można wziąć na trzy sposoby:
- poprzez dotknięcie przeciwnika i wypowiedzenie słowa "jeniec"
- poprzez przejęcie rannego przeciwnika.
- poprzez „ogłuszenie” i następnie wzięcie do niewoli.

Jeńcy mogą być przetrzymywani dowolną ilość czasu. Obowiązek pilnowania jeńca spada na stronę biorącą go w niewolę (obowiązują konwencje genewskie). Jeniec pozostawiony bez nadzoru może podjąć próbę ucieczki. Jeńcowi można odebrać wszystkie przedmioty in-game (repliki, oporządzenie, amunicję). W czasie przetrzymywania w bazie przedmioty jeńca powinny być zebrane w jednym, bezpiecznym miejscu. Odpowiedzialność za odebrane przedmioty ponosi osoba odbierająca. Jeńca można przeszukać (ograniczając się do części umundurowania i oporządzenia) i skuć. Jeśli jeniec się nie zgadza na formy przesłuchania może wypowiedzieć STOKROTKA. Od tego momentu jeniec nie może podejmować prób ucieczki, musi wydać wszystkie przedmioty in-game (mapy, rozkazy) i odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą i posiadaną wiedzą. W takiej sytuacji jeniec może zatrzymać swoje wyposażenie ale nie może ich w żaden sposób użyć. Jeniec nie może użyć „silent killa” ani „ogłuszenia”.


RESP
RESP – odbywa się w wyznaczonym wcześniej miejscu dla każdej ze stron (parking, baza, szpital). Gracz spędza tam wyznaczony czas:

KIA – 4 godziny
WZW – 3 godziny
Lekko ranny – 2 godziny
Po czym wraca do gry.


AMUNICJA
Broń szturmowa, snajperska, boczna: magazynki załadowane maksymalnie ilością kulek, jak w realnym odpowiedniku x 1,5 ( np. AK47 – 30 szt x 1,5 = 45 szt)
Broń wsparcia załadowana, jak w realnym odpowiedniku + 20% (np. M60 z taśmą M13 - 100 szt + 20% = 120 szt)
Niedozwolone jest przenoszenie luzem amunicji dodatkowej. Amunicję można uzupełnić Bazie i pojazdach. Ilość przenoszonych magazynków prawidłowo „załadowanych” – dowolna.


PIROTECHNIKA
Granaty – dozwolone jest użycie jedynie granatów rozpryskowych GR 2 ASG i granatów dymnych GD-10. Przed użyciem granatów należy krzyknąć GRANAT!
Miny dźwiękowe - działają jako sygnalizatory, nie zadają obrażeń.
Miny dymne - dopuszczone są dymne miny naciskowe MN1 (po uruchomieniu należy rozpatrzyć Kartę Ran). Poszkodowanym jest jedynie osoba, która uruchomiła minę.
IED - dostarcza organizator.
Zgoda na używanie pirotechniki będzie uzależniona od warunków pogodowych. Informacja o tym będzie podana na odprawie przed grą.


OSŁONY BALISTYCZNE
Brak, nie biorą udziału i nie liczą się do systemu trafień.


ROZSĄDEK TO PODSTAWA
W sytuacjach niejasnych lub nieopisanych wprost w zasadach należy stosować zdrowy rozsądek. Oznacza to NIE ułatwianie sobie i maksymalne naginanie zasad dla własnej wygody, a działanie możliwie najlepiej, symulujące rzeczywistą sytuację.


ROE
Ogień wolno otwierać tylko do osób umundurowanych i/lub oznakowanych, w okularach ochronnych, goglach lub maskach ochronnych.
Avatar użytkownika
Ojciec
Rekrut
 
Posty: 1
Dołączył(a): 2007-08-22, 11:09
Lokalizacja: Warszawa-Białołęka

Powrót do Ogólnopolskie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników

cron